Kontakt

KKK BSK BORČA

Ul. JNA 1a
11211 Beograd
Matični broj: 07036744
PIB: 101521246

Kontakt email:

kajakklubbskborca@gmail.com