Vest

OBAVEŠTENJE

U skladu sa odredbama člana 53. stav 1. tačka 12.i člana 26. i 27. Statuta Kanu kajak kluba “BSK” Borča, Ulica JNA 1A, matični broj: 07036744, PIB: 101521246, Predsednik kluba daje sledeće obaveštenje >>>

OBAVEŠTENJE

U Beogradu, 30-04-2021